Revisieoperaties, in het Obesitascentrum, Obesitaskliniek Antalya, Turkije

De revisieoperaties worden laparoscopisch uitgevoerd in Turkije, Antalya, in de Obesitaskliniek, Obesitascentrum Antalya, Turkije.

Revisie operaties, prijs, kosten, Antalya, Turkije.

 

Als u al een operatie voor gewichtsverlies hebt ontvangen, kan het zijn dat er maanden of jaren na de operatie bepaalde moeilijkheden zullen zijn. Dit is vrij zeldzaam en moet in de praktijk worden besproken. Op dit punt willen we u van tevoren wat informatie geven, zodat u uw problemen in meer detail kunt beschrijven en bespreken voor een medisch consult.  

De volgende probleemgroepen kunnen worden geïdentificeerd, ongeacht welke interventie eerder bij u werd uitgevoerd:

 

onvoldoende gewichtsverlies

aanzienlijke re-toename van het lichaamsgewicht ondanks eerdere goede gewichtsverlies. 
Klachten veroorzaakt door frequent braken zeer frequent brandend maagzuur, het opkomen van maagsap met hoestaanvallen, vooral bij liggend vernauwing in het bovenste spijsverteringskanaal met obstructie van de passage zweervorming in het kleine maagzakje gebrek aan gewichtsverlies of een aanzienlijke toename van het lichaamsgewicht na de operatie worden eigenlijk nooit veroorzaakt door veranderingen in de geopereerde maag. De meeste redenen zijn niet-naleving van voedingsaanbevelingen, onvoldoende lichaamsbeweging (zwemmen, wandelen met de hond, twee trappen per dag beklimmen is niet genoeg). Vaak worden gedragspatronen die hebben geleid tot overgewicht en obesitas gehandhaafd ondanks intensieve counseling of hervat in frustratiesituaties. Deze aandoeningen vereisen een nieuwe uitgebreide verduidelijking en meestal ook psychotherapie om de verkeerde ontwikkeling op te werken en te elimineren. Zeer zelden zijn anatomische redenen op de geopereerde maag of dunne darm de oorzaak van de bovengenoemde gewichtscurves. Een defecte maagband kan bijvoorbeeld leiden tot een gewichtstoename, een fistel tussen de kleine maagzak en de uitgezette maag, of een opgezwollen buismaag na verloop van tijd.

Om dergelijke oorzaken te achterhalen, zijn meestal een röntgenonderzoek en een gastroscopie van tevoren vereist.

Typische complicaties van de individuele chirurgische procedures zullen hieronder worden gepresenteerd:

 

Gastric banding:

een maximale vernauwde maagband leidt tot frequent braken meerdere keren per dag. Als gevolg hiervan kan de maag onder de maagband omhoog draaien door de maagband en zo leiden tot een doorgang obstructie. Deze aandoening wordt slippage genoemd. Volledige lediging van de maagband elimineert onmiddellijk ongemak. In de regel kan slippen echter niet worden geëlimineerd zonder een operatie. 

Een zeer vernauwde maagband leidt ook tot een uitbreiding van de slokdarm en vaak tot een langdurige retentie van porties voedsel in de slokdarm met bijbehorende. 

Ontstekingsreactie. Het kan reflux van maagsap en voedselresten in de luchtpijp veroorzaken tijdens het liggen. Dientengevolge, hoesten aanvallen optreden. 

In zeldzame gevallen kan de maagband ook door de maagwand migreren en vervolgens in de maag liggen, waardoor weer gewichtstoename ontstaat (arrosion). 

Al deze staten vereisen correctie. Dit bestaat uit het verwijderen van de maagband. De verwijdering van de maagband alleen leidt tot een re-toename van het lichaamsgewicht in 99%. Daarom is het de moeite waard om de verwijdering van de maagband te combineren met een andere procedure (bypass, buisvormige maag).

Uit grote statistieken is bekend dat het opnieuw inbrengen van een maagband geen goede resultaten heeft.

 

Gastric Sleeve

Ongeveer 30% van de patiënten verliest 60% van hun overgewicht na maagmouwoperatie, evenals een aanzienlijke eliminatie van hun bijkomende ziekten. Ongeveer 10% van de patiënten bereikt deze gewichtsvermindering niet, maar verliest zoveel gewicht dat ze tevreden zijn met het resultaat, omdat de meeste bijkomende ziekten zijn geëlimineerd of aanzienlijk zijn verbeterd. De rest ervaart slechts een minimale gewichtsvermindering en zijn niet tevreden met het resultaat.

De oorzaak van onvoldoende gewichtsverlies zijn:

Geen verandering in eetgewoonten, onvoldoende fysieke activiteit en voortdurende gedragsfouten met betrekking tot voedselinname. 

Zelden zijn er anatomische redenen voor het gebrek aan gewichtsverlies. In sommige gevallen werd er tijdens de operatie te weinig uit de maag verwijderd. In de meeste gevallen hebben patiënten echter op de lange termijn te grote hoeveelheden voedsel per portie ingenomen en zo geleidelijk een toenemende verwijding van de buisvormige maag (dilatatie) veroorzaakt. De maagbuis is een spier die verslijt met constante overstrekking, waardoor hij weer groter wordt en ook grotere porties mogelijk maakt.

Cicatriciale vernauwing in de maagbuis (stenose) leidt in de regel tot frequenter braken en brandend maagzuur. Deze aandoening, als het vroeg optreedt, kan mogelijk worden behandeld met een expansie. Dit gebeurt zonder operatie met de maagspiegel waarover een ballon wordt ingebracht voor dilatatie. Een andere mogelijkheid, in het geval van een vernauwing die zich in een vroeg stadium heeft voorgedaan, is om een zichzelf uitbreidende stent in te brengen (een buis die de vernauwing verbreedt). Dit gebeurt ook met het niveau van de maag. De stent wordt na 4-6 weken weer verwijderd. Als deze maatregelen niet leiden tot een permanente verbetering, moet een operatieve correctie worden aangebracht. De buisvormige maag wordt dan bij voorkeur omgezet in een bypass.

Veel patiënten lijden aan brandend maagzuur, zelfs vóór de operatie. Brandend maagzuur wordt veroorzaakt door maagsap stroomt terug in de slokdarm. Bij veel patiënten verbeteren deze klachten wanneer het lichaamsgewicht afneemt. Bij sommige patiënten is er echter geen verbetering of zelfs een toename van brandend maagzuur. Bij ongeveer 8% van de patiënten die geen brandend maagzuur hadden vóór de operatie van de gastric sleeve, worden deze klachten nieuw gevormd. Voor het grootste deel is het mogelijk om brandend maagzuur te verbeteren of te elimineren met zuurblokkerende geneesmiddelen. Wanneer maagsap, vooral bij het liggen, echter door de slokdarm naar het strottenhoofd gaat, treden hoestaanvallen op, die zeer ondraaglijk kunnen zijn en niet kunnen worden geëlimineerd door tabletten. In dit geval blijft alleen een corrigerende operatie over, die in de regel ook bestaat uit de transformatie van de buisvormige maag in een bypass.

Bij onvoldoende gewichtsverlies en een sterk uitgezette buisvormige maag leidt de re-reductie van de buisvormige maag zelden tot goede resultaten. Deze maatregel moet dan worden gecombineerd met een extra bypass-operatie. Dat wil zeggen, de buisvormige maag wordt verkleind en bovendien wordt voor of achter de uitgang van de maag een gedeeltelijke afsluiting van de dunne darm gemaakt.

 

Gastric bypass:

Voor gastric bypass met betrekking tot onvoldoende gewichtsverlies of hernieuwde gewichtstoename gelden dezelfde verklaringen als zojuist aangegeven voor de buisvormige maag. Het kleine gedeelte van de maag (maagzak, technische term: maagzakje) kan ook uitzetten bij te grote porties voedsel en weer meer voedsel opnemen. Het is echter belangrijker dat de verbinding tussen het maagzakje en de daaropvolgende dunne darm ook verbreedt en Zo kan het voedsel veel sneller uit het zakje in de dunne darm glijden. Deze aandoening is in principe te wijten aan een ongedisciplineerd eetgedrag. Een correctie in de zin dat het zakje en de verbinding tussen het zakje en de dunne darm worden verminderd, leidt zelden tot goede resultaten, het gewichtsverlies is laag en duurt niet lang. Er zijn momenteel onderzoeken gaande om te bepalen of een extra vernauwing van het maagzakje met een plastic ring resulteert in een verbetering. In de regel is echter een nieuw Voedingsconsult en ook psychotherapie vereist om de aanhoudende aandoening bij voedselinname te behandelen.

Vernauwing (stenose) tussen het maagzakje en de daaropvolgende dunne darm zijn vrij zeldzaam, treden meestal enkele weken na de operatie op en kunnen meestal altijd worden geëlimineerd met een ballondilatatie met behulp van het maagniveau.

Bij ongeveer 7% van de patiënten met gastric bypass treedt ulceratie op bij de overgang van het maagzakje naar de dunne darm. Deze zweren worden bijna uitsluitend waargenomen bij zware rokers of bij patiënten die pijnstillers blijven nemen uit de groep reumatische geneesmiddelen. De zweren kunnen meestal worden genezen met medicatie. Het is echter belangrijk dat de patiënt stopt met roken en de pijnstillers overschakelt naar maagvriendelijke medicijnen. In uiterst zeldzame gevallen (bloeding, doorbraak van de maagwand) is een operatie geïndiceerd voor correctie.

 

Samenvatting:

Elke operatie heeft zijn specifieke risico. De eerste interventies voor gewichtsverlies tonen een aangenaam laag complicatie percentage ondanks de meestal significante bijkomende ziekten. Dit geldt niet voor herhaalde interventies. Zelfs met een verminderd gewicht, de complicatie tarieven zijn aanzienlijk hoger. Als complicaties optreden tussen 5-7% tijdens de eerste interventie, de complicatie percentage voor de eerste corrigerende interventie is 15-25%, voor verdere corrigerende operaties het risico op complicaties toeneemt tot 50%. 

De correctie van een bestaande procedure (bijvoorbeeld de correctie van een gastric bypass) heeft geen goede resultaten, in de regel moet u overschakelen naar een andere methode. In onze eigen ervaring zien we dan patiënten die heel goed profiteren van de nieuwe procedure. Maar er zijn ook patiënten die, ondanks de veranderde chirurgische ingreep, slechts licht succesvol zijn.

 

Heeft u nog vragen?

 

Mobiele telefoon: +90 531 421 40 02

  

Maagverkleining, Gastric Sleeve, Antalya, Turkije, 

Zwaarlijvigheidscentrum, Zwaarlijvigheidskliniek, Antalya, Turkije

Maagverkleining, Maagreductie wordt laparoscopisch uitgevoerd
in Antalya, Turkije, Obesitas Centrum, Obesitas Kliniek.

Kosten, prijzen, Maagverkleining, Antalya, Turkije.

De Maagverkleining, TurkijeAntalya, of bandmaag heeft in de laatste jaren enorm toegenomen en de behandelings mogelijkheden bij zeer zwaar overgewicht zijn veel meer

geworden.

 

Als je het vergelijkt met een met een Mini Gastric Bypass wordt de maagverkleining vaker gedaan.

 

Een voordeel in vergelijking met de Maag Bypass is ook dat er geen omleiding van de darmen nodig is en daardoor is de ingreep ook mogelijk voor mensen met chronische aandoeningen aan de darm zoals morbus Crohn of vergroeingen aan de darm.

De opname van de van medicatie door de darm verloopt ook ongestoord.

Nadelig is wel het irrevesibele( niet terug te draaien) verlies van een gedeelte van maag.

De maagverkleining is ook nog uit te voeren na een maagbandimplantatie.

Onder adipositaschirurchie verstaat men chirurgische maatregelingen om ziekmakend overgewicht tegen te gaan.

Het is een specialisatie van de viszeralchirugie en houd zich bezig met chirurgische veranderingen van de maag darm traktus.

Het doel is mensen met ziekmakend overgewicht waar gewone maatregelen om af te vallen

niets geholpen hebben te ondersteunen bij het afvallen. Het is het invasiefste middel tegen ziekmakend overgewicht en de ziektes die daaruit voortkomen.

Na een obesitas opratie moet de patient overgaan op een speciaal dieet.

Door de reduktie van het lichaamsgewicht kan een duidelijke verbetering van de algemene gezondheidstoestand en ziektes die daaruit voortkomen kunnen duidelijk verbeteren

 

Maagverkleining

Deze ingreep is een restriktief, waarbij een groot gedeelte van de maag verwijdert wordt.

Dit betekend dat er nog maar kleine porties gegeten kunnen worden.

De maagverkleining wordt laparaskopisch (kijkoperatie) doorgevoerd. Daarbij wordt het grootste deel van
de maag verwijdert, zodat alleen nog maar een dunne band over is en de verbinding tussen slokdarm en darm behouden blijft. Daardoor blijft er nog een klein stukje 
maag over om nog maar kleine porties te eten.

Ook wordt het hongerhormoon ghrelin beinvloedt en dat is positief.

 

Heeft u nog vragen?

 

Mobiele telefoon:   +90 531 421 40 02

  

Maag Bypass Antalya, Turkije, in het buitenland
Zwaarlijvigheidscentrum, Zwaarlijvigheidskliniek, Antalya, Turkije

Mini Gastric Bypass, Antalya Turkije, Maagreductie wordt laparoscopisch uitgevoerd in Antalya, Turkije, Obesitas Centrum, Obesitas Kliniek. 
Kosten, prijzen, Mini Gastric Bypass, Antalya Turkije.

Daarbij wordt de maag net onder de maagingang verwijdert.
Zo blijft er een kleine restmaag,”pouch, die ca 15 ml kan bevatten en als rem voor te veel voeding dient.

Ook de van de dunne darm wordt een groot deel weggenomen. Het einde van de darm wordt aan de restmaag aangesloten en de andere kant wordt zo omgeleid dat de voeding en de spijsverteringssappen pas in de middelste dunne darm gemengd worden en de bovenste, direkt aan de maag aangesloten dunne darm omgeleid(bijpass) wordt.

De spijsverteringssappen worden diep in de darmen erbijgevoegd zodat daar de spijvertering kan beginnen en maar een deel opgenomen wordt. Daardoor komen er minder voedingsstoffe in de bloedbaan en de rest wordt afgevoerd door de dikke darm.

 

Nadelen van de maag bypass

De physiologie van de spijsvertering wordt verandert. Niet alleen de opname van de calorien wordt vermindert, maar ook de vitamine, mineralien en sporen. In het bijzonder kan de vitamine b12 niet meer op de normale weg geresorbeerd worden en moet levenslang per injectie gegeven worden, soms gelt dit ook voor ijzer. Bepaalde medicijnen mogen niet meer oraal genomen worden omdat anders de darmslijmvliezen beschadigt zou kunnen worden. Andere medicijnen werken minder zoals hormone.

Bij sommige voeding kan men last hebben van bijwerkingen zoals winderigheid, stinkende ontlasting, diarhee en het zogenoemde dumping syndroom waarbij ook de bloeddruk zakt door de enorm snelle ontlading van de darm nadat men suikerhoudende spijzen gegeten heeft.in de loop van de tijd vermindert dit omdat de maagspiwr weer wat groter wordt.

Het is na deze ingreep niet meer mogelijk om een gastroscopie of galstenen verwijderen.

 

Heeft u nog vragen?

 

Mobiele telefoon: +90 531 421 40 02

  

Contact opnemen met:

 

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.